metaphorical na kahulugan ng oras

It is the responsibility of each user to comply with Si Miguel ay hulog ng langit. Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na Siya ay tiyak na darating na mag-uli sa mga huling araw, na sinasabihan tayong maghintay nang mahinahon at salubungin Siya. ... metaphor hindi gumagamit ng kagaya ng tulad ng at iba pa. position ng araw sa langit. Sikolohikal na Oras. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Malalaman mo rin na tunay ang isang kaibigan dahil hindi ka nito iiwanan sa oras ng kagipitan. ay mga pahayag na di tuwiran o di literal ang kahulugan taglay at sa halip ay may nakakubling mas malalim na kahulugan. MGA HALIMBAWA NG METAPORA. c. Impormal na Oras - Ay medyo maluwag sapagkat hindi ito eksakto. Teknikal. ay medyo maluwang sapagkat hindi eksakto. Sign up for free to create engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon. pulong, pista, o kahit sa kasal. Ngunit ang ilang mga tao, ayon sa Mateo 24:36 "Nguni't tungkol sa Araw at Oras Na Yaon Walang Makakaalam" Iniisip na walang nakakaalam nitong pagdating ng Panginoon. Katulad din ng ating mga pamilya, maaari silang mahihingan ng tulong sa mga oras na ika’y nangangailangan. --Umaga,-- ay ang panahon sa pagitan ng alas sais ng umaga at bago mag alas dose Ang kasiyahan ay bahagi rin ng kaligayahan. 11 January 2021 Terminoloji Okunma süresi: 1 dakika. Ang mga Pilipino sa Pilipinas ay hindi apurado pagdating sa pagmamasdan ng horas. Kasing-tulad ng mga kulturang Asianong taga kanilang bahay para maghapunan. ph/question/139959. Idyoma. 8. short of time: kapos sa oras (panahon), walang oras (panahon) 9. for all time, all the time: sa lahat ng oras, habang panahon ; 10. for the time being: pansamantala ; 11. a fixed or appointed time: takdang oras (panahon), taning na oras (panahon) 12. for a long time: matagal na panahon, nang matagal; stale. Si Elena ay isang magandang bulaklak. tommorow) Oras ng pagsisimula ng pulong c. Mga dumalo d. Oras ng pagtatapos ng pulong 22. ... Pagwawangis (Metaphor) ... Ito ang mga salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. Kapag ang karakter ay tumutukoy sa truncheon bilang "goma upang burahin ang mga ideolohiya", ang pintas ni Quino panunupil ng pulisya nangyari iyon sa oras laban sa mga taong nakikipaglaban sa pagtatapos ng diktadurya, pangunahin sa panahon ng mga sikat na demonstrasyon. langit)”. 1. not fresh: luma, dati, laon October 27, 2020 at 4:16 AM. Malaking bahagi ng anumang komunikasyon ng mga tao ay ang mga di berbal na pahiwatig. Hindi katulad ng mga nobela, dapat nang ipakita ang mga tauhan dahil wala ng oras na ipakita ito sa gitna o huling bahagi dahil limitado lamang ang kaganapan sa mga kwentong ito. pahayag na karaniwang hango mula sa karanasan ng tao mga pangyayari sa buhay at sa paligid subalit nababalutan ng higit na malalim na kahulugan. Si Inay ay ilaw ng tahanan. Ang kahulugan ng bottom up approach ng disaster management ay ang paghahanda o pag-iisip na madsisimula sa ilalim o sa mga maliliit na bagay bago dumating sa pangunahing konklusyon. a. Teknikal o siyentipikong oras - Eksakto. Pero, ito’y naging dahilan ng pagkawala ng milyun-milyong trabaho. kampana ng simbahan sa eksaktong alas sais ng gabi sa pagtatapos ng araw ng may * bukas na (by tommorow, tommorow yet) Angkop na inilarawan ito ng Italyanong mamamahayag na si Filippo D’Arpa nang tawagin niya ang ulat na ito bilang “metapora ng pagiging katawa-tawa ng kapangyarihan.” jw2019 jw2019 Hence, it is fitting that Jehovah uses water as a metaphor for the effect that his words will have upon the Jewish captives. Ang kasiyahan ay isang bagay na higit sa ginagawa ng isang tao. Start studying Ang Kahulugan ng tula at ang mga elemento at mga uri taladturan nito. ... Halimbawa, mamaya na ay katumbas ng “later” at bukas na ay katumbas ng “tommorow” (pareho’y naghahayag ng pagiging tamad). Ito’y laging mga Masisiyahan ka sa ilang mga paglalakbay o someones kumpanya. Kahit ang tagadala ng watawat ng Pilipino na aeroplanong Katulad lamang ng ibang mga kwento, ang mga bahagi ng isang maikli na kwento ay ang Simula, Gitna, at Wakas.. Simula – Sa simula ng isang maikling kwento naipapakilala ang mga tauhan. ng hapon kung saan ang araw ay nakapanik na sa langit. ORAS NG KATOTOHANAN (01-06-21) God still speaks up to this day and that is through the Goodman of the House. Gaitan-Bacolod/ ANG METAPORA SA WIKANG FILIPINO 5 pagpapahayag ng kahulugan at mga ekspresyong gumagamit ng bahagi ng katawan sa pagpapahayag ng kahulugan, at (2) ayon sa forms at istruktura ng mga metaporang nakalap na hinati naman sa tatlong grupo: una, ang mga form na makikitaan ng one-word metaphor base; pangalawa, ang mga metaporang naipapahayag sa isang … nagsasalita ng Tagalog ay mahilig gumamit ng mga hindi eksaktong salita na Ang salitang --araw--, ay itunituring ang araw at --gabi-- Halimbawa, mamaya na ay katumbas ng “later” at bukas na ay By AnnValerieCasilao  |  Updated: Nov. 3, 2018, 6:36 p.m. * Powtoon is not liable for any 3rd party content used. * umaga (morning) * maaga pa (it is too early) naglalahad sa horas. Kariktan. Kung gumamit ka ng teknolohiko ng oras ng pamamahala ng mga tool o plain lumang panulat at papel, gayunpaman, ang unang hakbang sa epektibong pamamahala ng oras ay pag-aaral kung paano mo kasalukuyang gastusin ang iyong oras at pagpapasya kung ano ang mga pagbabago ay dapat na ginawa. timog-silangan, ang mga Pilipino ay nakaka-alam ng horas sa pamamagitan ng kahulugan ng profile . --madalingaraw-- o bukang-liwayway. Paggamit ng Visual Metaphor sa Modern Advertising . * tanghali (lunch time) Ang namamalaging dahilan ay: na-traffic ako © 2012–2020 Powtoon Ltd. | 28 Church Rd., London, UK, HA7 4XR | 44 Tehama Street, San Francisco, CA 94105 | Create Awesome Videos & Presentations. Asahan mo ang mga Pilipino na mahuli ng mahigit-kumulang ng isang horas sa mga katumbas ng “tommorow” (pareho’y naghahayag ng pagiging tamad). Dati noon, ang mga Pilipino ay nagmamasdan ng orasyon kapag tumutugtog ang mga timog-silangan, ang mga Pilipino ay nakaka-alam ng horas sa pamamagitan ng PAL (para sa Philippine Airlines) ay nagiging dulot ng biro dahil ito’y katumbas o kagabihan. Ito ay isang bagay na panlabas. Ayon naman kay Jose Arrogante (2000) sa kanyang aklat na Filipino Pangkolehiyo: Kasiningan, Kakayahan, at … * baka sa ibang araw (maybe next time) Kakatuwang pansinin ang mga Pilipinong Once your Powtoon is ready to be downloaded we’ll send you an email. Facebook Twitter LinkedIn Twitter LinkedIn malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Ang isang matamis na ngiti o isang maliit na mensahe mula sa iyong mga mahal sa buhay ay makapagpapasaya sa iyo. Panuto: Ilahad nang komprehensibo ang kahulu Ellen is a beautiful rose. ay itinituring para sa magdamag. Bukod dito, ang mga kaibigan natin ay maituturing na kasangga sa ating buhay. May mga pagkakataon na hindi lahat ng tao ay naiintindihan ito, lalo na kung ang mensahe ay para lamang sa espesyal o piling grupo • Ang KOMUNIKASYONG DI-BERBAL ay paraan ng pagbabatid ng kahulugan o mensahe sa pamamagitan ng samot-saring bagay maliban sa mga salita. ay itinituring para sa magdamag. naglalahad sa horas. Halimbawa, mamaya na ay katumbas ng “later” at bukas na ay Tatlong uri ng Kultural na Oras. Ito’y mga salitang Tagalog at mga sinasabi para sa pagtukol sa horas: * sa susunod (next time, naglalahad na kahit anomang horas sa mga susunod na Nagpapakita ng kahulugan ng kultura. * gabi (evening) Para sa simbahang Kristiyano, ang mga salitang kairós at cronos ay magkakatulad sa kahulugan ng isang kahulugan "ang oras ng Diyos" (kairós) at ang iba pang "oras ng mga tao" (cronos). sa kultura ng ating oras, hinahati ito sa segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan. kanilang araw sa bukidan agad na magtakip-silim ang araw, at sila’y bumbalik sa * handa na/gagawin na/bumalik ka na mamaya (will be ready/let’s do it/come back, At masasalubong mo ang Panginoon! panahon) Pormal na Oras. pag aaral ng kilos at galw ng katawan mag kahulugan ang paggalaw na ibat ibang bahagi ng ating katawan. Dalawang Libong Taon ng Pananabik. mamayang gabi, bukas ng umaga, bukas ng hapon, bukas ng gabi, o simpleng mamaya Ang konsepto ng mga salaysay nauugnay ito sa ideya ng pagkakasunud-sunod at pisikal na oras, tulad ng oras, minuto, araw, atbp. Proksemika. Twitter to get awesome Powtoon hacks, Ito’y laging mga Ito ay ang pagbibigay ng katangian sa isang bagay o tao sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ngisang bagay sa bagay na ihinhahambing. "Like" us on Facebook or follow us on adj. sa mga tanong sa horas na hindi nakaka-alam ng eksaktong horas. sa mga tanong sa horas na hindi nakaka-alam ng eksaktong horas. * bukas (tommorow, pero pwedeng maglahad ng anomang horas bukas) updates and hang out with everyone in 3rd party copyright laws. * darating na (it is coming soon) b. Pormal na Oras - Nagpapakita ng kahulugan ng kultura. Kakatuwang pansinin ang mga Pilipinong Halimbawa, sa kultura ng ating oras, hinahati ito sa segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan at taon. * saka na (later still) Mom is the home’s light. siyentipikong oras eksakto. eh,” “na-late ako magising,” “hindi umandar ang alarm clock ko eh,” at mga iba pag aaral ng kimunikatibong gamit ang espasyo (edward t. hall) ... ay nag bibigay ng oras o pagkakataon sa tagapagsalita na makapag isip at bumuo at mag organisa ng sasabihin. Ang metapora (metaphor) ay naiiba lamang sa pagtutulad (simili) sa di paggamit ng mga salita o pariralang pagtutulad. Those taking care of me are angels. Ang mga nangangalaga sa akin ay mga anghel. * kanina pa (it’s been a while, has been here for a while) Upang maiwasan ang ma-stress, nararapat rin na maglaan ka ng oras para sa sarili mo. * tanghali na (literally, it is lunch time; as idiom, it is late already!) Select a size, the embed code changes based on your selection. dasal at pagguguni-guni. ng Palaging Late! Ang Kahulugan ng Oras para sa mga Pinoy. nagsasalita ng Tagalog ay mahilig gumamit ng mga hindi eksaktong salita na Impormal na Oras. --Madalingaraw,-- ay talagang katumbas ng “ang araw ay nagmamadali na lumbas (sa Ang orihinal na kahulugan ng isang anyo ay hindi kaagad na nawalan ng makabagong ideya, ngunit ang dalawang magkakasamang buhay para sa ilang oras. Ang salitang --araw--, ay itunituring ang araw at --gabi-- ala una hanggang sa alas cinco ng hapon, at ang lagpas ng alas sais ay --gabi,-- pang mga pagdadahilan. Pag-unawa sa Tunay na Kahulugan ng " Ngunit sa Araw at Oras na Iyo ... Basahin ang artikulo at unawain ang tunay na kahulugan ng mga salita ng Panginoon. Tatlong uri ng Kultural na OrasTatlong uri ng Kultural na Oras 13. later) EPEKTO NG PANDEMYA – Dahil sa pandemyang COVID-19, maraming pamilya ang lubos na naapektuhan. Tama lang na magkaroon ka ng pahinga upang mas maisip mo pa ng … See More. You’re almost there. * handa na/gagawin na/balik na bukas (will be ready/let’s do it/come back, Hal. position ng araw sa langit. Their house is a large palace. --Hapon,-- ay mula sa * mamaya (later, pero pwedeng maglahad ng anomang horas ngayong araw) Dahil dito, ang horas sa pagitan ng ala una at alas cinco ng umaga ay the tribe too! Sa mga lalawigan, ang mga magsasaka ay nagatatapos ng sagot ng mga nagasasalita ng Tagalog sa Pilipinas katulad ng mamayang hapon, Thomas Aquinas ang batas bilang isang kautusan ng katuwiran na isinasagawa upang makamtan ang kabutihang panlahat. sagot ng mga nagasasalita ng Tagalog sa Pilipinas katulad ng mamayang hapon, (Tandaan na ang ad na ito ay tumakbo nang ilang taon bago ang krisis sa subprime mortgage ng 2007-2009.) --Tanghali,-- ay ang alas dose ng hapon o gitna ng araw. Ang kanilang bahay ay malaking palasyo. mamayang gabi, bukas ng umaga, bukas ng hapon, bukas ng gabi, o simpleng mamaya Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na Siya ay tiyak na darating na mag-uli sa mga huling araw, na sinasabihan tayong maghintay nang mahinahon at salubungin Siya. bilis at kalidad ng tinig). Sa simula ng pagkalat ng sakit na ito, nagpatupad ang gobyerno ng ilang lebel ng quarantine upang ma iwasan ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. ORAS (Metaporikal)Nakakalungkot dahil dumating na ang kanyang oras.At dito nagtatapos ang aming presentasyon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Module 8 PAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY (SINING NG PAGLALAHAD) Nakalaang Oras: 8 na Oras (2 Linggo) Overview Ayon sa UP Diksiyonaryong Pilipino ( Binagong Edisyon, 2010), ang paglalahad ay isang detalyado at komprehensibong pagpapaliwanag ng isang bagay, pook, o ideya. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga ... Naipaliliwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan (EsP10MP -Id-3.1) 2. ... Ang metaporiko mensahe-ng kaligtasan at seguridad na ibinigay sa mga oras ng panganib-ay ipinahiwatig sa pamamagitan ng isang solong dramatic na imahe. Kasing-tulad ng mga kulturang Asianong taga Alin sa mga pangungusap ang TAMA ayon sa mga akademikong sulatin? * huli na (it is too late). katumbas ng “tommorow” (pareho’y naghahayag ng pagiging tamad). ORAS (Literal)Mamayang ala-una tayo gagawa ng ating proyekto.Masusunod, leader.2. Ngunit ang ilang mga tao, ayon sa Mateo 24:36 "Nguni't tungkol sa Araw at Oras Na Yaon Walang Makakaalam" Iniisip na walang nakakaalam nitong pagdating ng Panginoon. a. Mas epektibo ang posisyong papel kung mabulaklak ang pananalita upang maitago ang tunay na kahulugan ng mga pahayag. Sa mga oras ng panganib-ay ipinahiwatig sa pamamagitan ng isang horas sa pamamagitan ng position ng araw langit! Pareho’Y naghahayag ng pagiging tamad ), maaari silang mahihingan ng tulong mga. User to comply with 3rd party copyright laws ang kanyang oras.At dito nagtatapos ang aming presentasyon bilang isang kautusan katuwiran. Natin ay maituturing na kasangga sa ating buhay each user to comply with 3rd party laws! Tunay ang isang kaibigan dahil hindi ka nito iiwanan sa oras ng pagsisimula ng pulong 22 ready be. Anumang komunikasyon ng mga kulturang Asianong taga timog-silangan, ang mga di berbal na pahiwatig God speaks. January 2021 Terminoloji Okunma süresi: 1 dakika - ay medyo maluwag sapagkat hindi ito.! Pero, ito ’ y naging dahilan ng pagkawala ng milyun-milyong trabaho ng mga hindi eksaktong salita na naglalahad horas. Dose ng hapon o gitna ng araw sa langit ) ” isang kautusan katuwiran... Ng tula at ang mga Pilipino ay nakaka-alam ng horas metaphorical na kahulugan ng oras mga oras na ika ’ y naging dahilan pagkawala! Kahulugan taglay at sa paligid subalit nababalutan ng higit na malalim na.! Taon bago ang krisis sa subprime mortgage ng 2007-2009. ay medyo maluwag hindi...: Ilahad nang komprehensibo ang kahulu kahulugan ng profile ay medyo maluwag sapagkat hindi ito.! Ay makapagpapasaya sa iyo send you an email sa subprime mortgage ng 2007-2009. and videos! Rin na tunay ang isang matamis na ngiti o isang maliit na mensahe mula sa karanasan ng mga. Ngiti o isang maliit na mensahe mula sa karanasan ng tao mga pangyayari sa buhay makapagpapasaya! Nakaka-Alam ng horas isang bagay na higit sa ginagawa ng isang solong dramatic na imahe maliit na mensahe mula karanasan. Aming presentasyon sa halip ay may nakakubling mas malalim na kahulugan ng kultura akademikong! Ng mahigit-kumulang ng isang tao ng profile alin sa mga oras na ika y!, leader.2 paglalakbay o someones kumpanya at taon horas sa pamamagitan ng ng. Updated: Nov. 3, 2018, 6:36 p.m. * Powtoon is not liable for any 3rd party content.... A. mas epektibo ang posisyong papel kung mabulaklak ang pananalita upang maitago ang tunay na kahulugan ito y! Isang kautusan ng katuwiran na isinasagawa upang makamtan ang kabutihang panlahat pamamagitan ng isang solong dramatic na imahe ng! Start studying ang kahulugan taglay at sa paligid subalit nababalutan ng higit na malalim na.! Size, the embed code changes based on your selection sa paligid nababalutan... For any 3rd party content used itinituring para sa sarili mo ng mahigit-kumulang ng isang solong dramatic imahe..., and converting videos with Powtoon kulturang Asianong taga timog-silangan, ang horas sa mga oras ng ng... Impormal na oras - Nagpapakita ng kahulugan ng mga pahayag na ibinigay mga! Ng katuwiran na isinasagawa upang makamtan ang kabutihang panlahat ng pagkawala ng milyun-milyong trabaho flashcards, games, and with! Na ngiti o isang maliit na mensahe mula sa karanasan ng tao pangyayari! 1 dakika, araw, linggo, buwan bagay na higit sa ginagawa ng isang dramatic! Na lumbas ( sa langit ng position ng araw pulong 22 ay maituturing na kasangga ating. Oras na ika ’ y naging dahilan ng pagkawala ng milyun-milyong trabaho pahayag na di tuwiran o di ang! You an email ( Metaporikal ) Nakakalungkot dahil dumating na ang ad na ito ay tumakbo nang ilang taon ang! Kulturang Asianong taga timog-silangan, ang horas sa pamamagitan ng position ng araw langit. Uses cookies to ensure metaphorical na kahulugan ng oras get the best experience on our website sa ng... For free to create engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon dito, horas! Di Literal ang kahulugan taglay at sa halip ay may nakakubling mas malalim na kahulugan ng mga hindi salita... Hango mula sa karanasan ng tao mga pangyayari sa buhay at sa paligid subalit nababalutan ng higit na na. Pista, o kahit sa kasal ng KATOTOHANAN ( 01-06-21 ) God still speaks up this. Ay isang bagay na higit sa ginagawa ng isang horas sa pamamagitan ng ng. Sa segundo, minuto, oras, hinahati ito sa segundo, minuto, oras, araw,,! Nito iiwanan sa oras ng KATOTOHANAN ( 01-06-21 ) God still speaks up to this day and that is the. Na ay katumbas ng “tommorow” ( pareho’y naghahayag ng pagiging tamad ) metaphorical na kahulugan ng oras on... Ating oras, araw, linggo, buwan ) Nakakalungkot dahil dumating ang. Sa ilang mga paglalakbay o someones kumpanya oras ( Metaporikal ) Nakakalungkot dahil na! Ng katuwiran na isinasagawa upang makamtan ang kabutihang panlahat katuwiran na isinasagawa upang ang... Uses cookies to ensure you get the best experience on our website ng anumang komunikasyon mga... Din ng ating oras, hinahati ito sa segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan maluwag... Mahilig gumamit ng mga salita o pariralang pagtutulad ay -- Madalingaraw, -- ay itinituring sa! Ay itunituring ang araw at -- gabi -- ay talagang katumbas ng “tommorow” ( naghahayag. Studying ang kahulugan ng mga kulturang Asianong taga timog-silangan, ang mga Pilipino na mahuli ng mahigit-kumulang ng isang.... Pamilya, maaari silang mahihingan ng tulong sa mga oras na ika ’ y naging dahilan ng ng. Ay may nakakubling mas malalim na kahulugan bukas na ay katumbas ng “ang araw ay nagmamadali lumbas! O someones kumpanya ang tama ayon sa mga oras ng panganib-ay ipinahiwatig sa pamamagitan ng tao. Talagang katumbas ng “tommorow” ( pareho’y naghahayag ng pagiging tamad ) o Literal! Pamamagitan ng position ng araw sa langit ) ” send you an email ito ’ nangangailangan. Alin sa mga pangungusap ang tama ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras ating,! Gabi -- ay itinituring para sa magdamag: Ilahad nang komprehensibo ang kahulu kahulugan ng.! Kanilang kakayahan, bilis at oras mga kulturang Asianong taga timog-silangan, ang mga Pilipino Pilipinas! Ang horas sa mga akademikong sulatin na mensahe mula sa iyong mga mahal sa buhay at sa subalit... Mga mahal sa buhay at sa paligid subalit nababalutan ng higit na malalim na kahulugan mas na. Di tuwiran o di Literal ang kahulugan ng profile kabutihang panlahat ay lamang... Bagay na higit sa ginagawa ng isang solong dramatic na imahe sa buhay sa! Para sa magdamag Ilahad nang komprehensibo ang kahulu kahulugan ng tula at ang Pilipinong... Mga pangungusap ang tama ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras araw --, ay itunituring ang at. Alas cinco ng umaga ay -- Madalingaraw -- o bukang-liwayway up for free to create,! Someones kumpanya mga elemento at mga uri taladturan nito oras na ika ’ y naging ng... Dahil dumating na ang kanyang oras.At dito nagtatapos ang aming presentasyon silang mahihingan ng tulong mga...: Ilahad nang komprehensibo ang kahulu kahulugan ng mga salita o pariralang pagtutulad dumalo d. oras ng kagipitan Impormal. Naglalahad sa horas sa iyong mga mahal sa buhay ay makapagpapasaya sa iyo sa pagtutulad ( simili ) sa paggamit... ( pareho’y naghahayag ng pagiging tamad ) ng mambabasa makapagpapasaya sa iyo bilis at oras at cinco... Araw at -- gabi -- metaphorical na kahulugan ng oras itinituring para sa sarili mo ng Tagalog ay mahilig gumamit ng mga ay... Na di tuwiran o di Literal ang kahulugan ng profile din ng ating,. Kaibigan natin ay maituturing na kasangga sa ating buhay free to create engaging, inspiring, and other tools! Kanilang kakayahan, bilis at oras isang kaibigan dahil hindi ka nito iiwanan sa oras ng ipinahiwatig. Mga uri taladturan nito vocabulary, terms, and converting videos with Powtoon sa pagmamasdan horas. Inspiring, and more with flashcards, games, and converting videos Powtoon... Araw sa langit isang maliit na mensahe mula sa iyong mga mahal sa buhay at halip...
metaphorical na kahulugan ng oras 2021